Gece Vardiyasına Saat Sınırlaması

Kadın çalışanların haklarını savunmak ve gece vardiyasına kalan kadın çalışanlara 7.5 saat sınırlaması getirildi. Buna göre işletmeler, gece vardiyasında çalıştırmış oldukları kadın işçileri 7.5 saatten fazla çalıştırmayacaklar.

Gece Vardiyasında ki Kadın İşçiler 7.5 Saatten Fazla Çalıştırılamayacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamayla, kadın çalışanlarının vardiyalı çalışmalarında yapılan değişikle artık kadın çalışanlarının, gece vardiya çalışan saati 7.5 saati geçemeyeceğini belirtti. Yine yapılan değişiklikle,işletmeler gece vardiyasında çalıştırılacak kadın işçilerinin isim listelerini hazırlayacaklar ve bu isimleri saklayacaklardır. İşletmelere müfettişlerin yapmış olduğu denetlemelerde bu isim listeleri verilecektir. Yine bu isim listesinde hangi kadın işçilerin hangi günler gece vardiyasında kaldıkları ve çalışmış oldukları çalışma saatleri de belirtilecektir. Gece vardiya çalışma yönetmeliğine eklenen diğer zorunlu bir madde de gece vardiyasından çıkmış olan kadın çalışanlar, işletmeler tarafından tayin edilmiş servis araçlarıyla ikametgah adreslerine kadar götürülme zorunluluğu getirilmiştir.

İş yeri Hekimleri Tarafından Gece Çalışabilir Raporu Düzenlenecektir

Gece vardiyasında kadın işçi çalıştıracak işletmeler, iş yeri hekimlerince yapılacak sağlık kontrolü sonrası gece vardiyasında çalışmasında mahsur yoktur yazısı almak zorunda kalacaklardır. Sağlık raporu alınmayan hiç bir kadın işçi gece vardiyasında çalıştırılamayacaktır. İş yeri hekimlerince yapılacak kontroller bir kereye mahsus olmayıp yılda en az iki defa gece vardiyasında çalışıp çalışamayacağına dair sağlık kontrolü yapacaklardır. İşletmelerin gece vardiyasında çalışacak kadınlar için yapacakları tüm düzenlemeler işçilerin özlük dosyalarında saklanacak ve iş yerinde müfettişlerin yapacakları kontrollerde teslim edilecektir.

Kurallara Uymayan İşletmelere İdari Para Cezası Yazılacaktır

Müfettişlerin yapmış olduğu kontroller sonrası gece vardiyasında çalıştırılan kadın işçiler için gerekli olan düzenlemelerin yapılmaması durumunda müfettişler, 4857 sayılı İşçi Kanuna göre ilgili iş yeri için cezai müeyyide uygulayabilecekler. İlgili eksikliklerin 3 defadan fazla tekrarlanması durumunda yazılacak ceza miktarı katlanacak veya müfettişlerin hazırlayacağı tutanağa göre ilgili iş yeri eksikliklerini düzenleninceye kadar ticaretten men edilecektir.

Bir önceki finans/ekonomi yazımız olan 2017 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu başlıklı finans makalemizde 2017 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve IMF dünya ekonomik görünüm raporu hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*