Senet Ne Zaman Protesto Olur ve Nasıl Kaldırılır?

Bir borçluluk durumunda alacaklıyla borçlu arasında imzalanan ve borcun garanti altına alındığı, borcun ödenmediği zaman yasal işlemlerin yapılabildiği kıymetli evraklara senet adı verilir. Senetler, borçlar kanununda tanımı açık bir şekilde yapıldığı için ve borcun senet tarihi üzerinde son ödeme günü içerisinde yapılmadığında alacağın tahsili için protesto edilir. Senet ne zaman protesto edilir ve nasıl kaldırılır? Makalemizde bu konu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Senetlerin Protesto Tarihleri

Senet iki farklı taraf tarafından protesto edilebilir. Senet bankalar tarafından protesto edilecekse senet üzerinde ki borç ödeme vade bitim tarihinden sonra ki ikinci mesai gününün sonuna kadar protesto edilme süresi bulunmaktadır. Bankalar, borçlu olan senet sahiplerinin ikamet adresinin bulunduğu banka şubelerine senedi gönderir. Banka, borçluya, senedin vadesinin bitiş tarihinin olduğu bir yazı gönderip, senedin ödeme tarihi içinde borcun ödenmesi şekline bir yazı gönderir. Eğer ki ödenmeyen senedin protestosunu banka değil de şahıs yapacaksa o zaman da yine senedin borç ödeme vade bitiminden sonra ki ilk iş gününün sonuna kadar protesto edilme süresi bulunmaktadır. Sürelerinde protesto edilmeyen senetler de yasal alacaklardan vazgeçilmiş olup sadece başvuru hakkını elde edecektir. O yüzdendir ki senetlerin protesto takip süreleri iyi takip edilmelidir. Özellikle borçlu tarafın değil alacaklı tarafın bu konuda senet takibini sağlaması önemli yararlar sağlayacaktır.

Senet Nasıl Protesto Olur?

Senedin ödenememesi veya muhatap olan kişinin senedi kabul etmemesi durumunda senetler için protesto zamanıdır. Protesto tarihleri gelmiş olan senetlerde bankalar, ödeme tarihinden sonra ki 2.iş gününün bitimine az bir süre kala senedin protesto işleminin yapılması ve borçludan alacağın tahsili için evrakları noterlere gönderir. Noterlerden hazırlanacak belgelerle, senet borcunun ödenmediğine dair hazırlanan belgeler borçlunun adresine gönderilir. Borç ödememe süresi ne kadar çok artarsa borçlunun kredi notu düşecek ve borca faiz bindirimi yapılacaktır. Senet protestosu yaparken bir ücret alınmaktadır. Bu ücreti borçlu taraftan tahsil ettirebilirsiniz. Kısacası senedin protesto olma durumu borçların ödenmemesi gibi durumlarda oluşmaktadır.

Senetlerde Protestonun Kaldırılması Nasıl Gerçekleşir?

Banka tarafından protesto edilen senedin aslı alacaklıya gönderilir. Borçlu, senedin bankada olduğu dönemde borcunu öderse banka senet protesto kaldırılma yazısını Merkez Bankasına bildirir ve protesto kaldırılma yazısı borçluya teslim edilir. Eğer ki borçlu borcunu, senet alacaklının eline geçtiği zaman bankaya ödeme yapılırsa o zamanda alacaklı bankaya protestonun kaldırılmasını isteyecektir. Eğer ki bu istek yapılmazsa, Kredi Kayıt Bürosunda hala senedin protestoda olduğu gözükecektir.

Senet Nasıl Protesto Edilmeli?

Senet protesto edilir. Sonrasında noter kurumuna bir başvuru yapılması gerekmektedir. Noter kurumu tarafınca hazırlanan belge senede işlenir. Bu işlem muhatap kişinin adresinde gerçekleştirilmektedir. Senet resmi olarak protesto edilmiş haldedir. Noter tarafından hazırlanan belge senedin arkasına iliştirilir.

Protesto Edilen Senedin Borcu Ödenmez İse Ne Olur?

Protesto edilen bir senedin borcu hala kapatılmazsa yani ödemesi gerçekleşmezse bu senet takibe alınır. Öncelik olarak takibe alınan senedinde ödenebilir olduğunu söyleyelim.Böyle bir durumda bu senette adı geçen kişinin bankalar tarafından kredi notları düşecek ve artık hiçbir banka bu kişilere kredi imkanları vermeyecektir. Kefilsiz ve şartsız kredi almaları mümkün olmayacaktır. 

Bir önceki finans/ekonomi yazımız olan Banka Kredi Notu Neden Düşer? başlıklı finans makalemizde kredi notu niçin düşer ve kredi notunun düşmesine neden olan bankacılık işlemleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*